• 123www
  • asdasdcx
  • sgdvag

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak, kaliteli ürün ve hizmet sunmak

Takıma ruhu ve çalışması ile kusursuz üretimi teşvik ederken toplam kalite yönetimi bilincine sahip olmak ve tüm çalışanların kalite ve verimlilikten sorumlu olduğu ilkesiyle hareket etmek

Tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmak

Takim çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak.

Günümüzün gerekli olan kalite, verimlilik ve zamanında teslim şartlarını her aşamada gerçekleştirerek maliyetleri azaltmak ve müşteri şikayetlerini azaltmak.

Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini göz önünde tutmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslar arası kabul edilmiş değer ve standartlara uygun ürün ve hizmeti sunmak.

ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sisteminin, ürün ve hizmet kalitesinin ve müşteri tatmininin sürekli iyileştirilmesi amacıyla gerekli kaynağın tedarik edilmesi için teknolojik yenilikleri takip etmek.

KALİTE HEDEFİMİZ

Tüm proseslerde sürekli iyileşmeyi sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye getirmek ve ürünlerin kalitesiyle tüm dünya ülkelerine sunulabilen firma olmaktır.

Furkan pano Kalite Anlayışı tüm çalışanların katkıları ile ulaşılan sadece, ürün kalitesi ile sınırlı olmayıp, tüm ilişkilerimizi de kapsayan, açlık ve anlaşılabilirliğin hedef alındığı bir süreçtir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Doğal kaynak tüketiminin sürekli aşağı çekecek üretim yöntemlerini hayata geçirmek,

Geri dönüşüm oranını yükselterek nihai atıkları azaltmak,

Enerji tasarrufu sağlayacak operasyonları tercih etmek,

Çevreye karşı duyarlı ve sorumlu olan tedarikçiler ile çalışmak,

Çevre konusundaki yasal gereklilik ve yönetmeliklere uymak,

Personelin çevre ve iş güvenliği konularında bilinç düzeyini eğitimler ile yükseltmek.